OM SOFIA

Sofia Åkerman, född 1984, är författare, legitimerad sjuksköterska och jur kand. Från och med våren 2019 är hon verksam som doktorand i juridik vid Lunds universitet, varför utrymmet för föreläsningar och författarbesök just nu är mycket begränsat.

Sofia debuterade som tjugoåring med den uppmärksammade självbiografiska boken "Zebraflickan", som översattes till två språk. Under sin tid som sjuksköterskestuderande gav hon ut den facklitterära boken "För att överleva – om självskadebeteende", och sedermera den samhällskritiska boken "Slutstation rättspsyk – om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott". Den senare boken, skriven tillsammans med Thérèse Eriksson, ifrågasatte den då alltmer etablerade nödlösningen att skicka unga, självdestruktiva kvinnor till rättspsykiatrin utan att de överlämnats till rättspsykiatrisk vård som en brottspåföljd. Boken, och det arbete som den beskriver, bidrog starkt till att patienter nu mycket sällan skickas till rättspsykiatrin av sådana skäl.

I januari 2020 utkom Sofia med en ny bok, "Ärr för livet", som sammanfattar hennes tjugo år långa engagemang i psykiatrifrågor. Den berättar också om ett samhällsskeende under åren kring och efter millennieskiftet, som kom att drabba flera unga kvinnor hårt.

Sofia bor i Bjärred tillsammans med sina barn Liv och Isak samt katten Pärlan.

Utmärkelser

2013: Sveriges kommuner och landstings pris för förtjänstfulla insatser kring ungas psykiska ohälsa, Psynkpriset.

2013: Svenska psykiatriska föreningens stora pris för arbete mot fördomar.